Mahkamah Syariah Tak Praktis ‘Stare Decisis’

Berita Harian 19/07/07

Mahkamah syariah tak praktis ‘stare decisis’

Oleh Zainul Rijal Abu Bakar

 

PENGHAKIMAN Mahkamah Rayuan Putrajaya dalam kes rayuan dua beradik Au Meng Nam dan Ming Kong minggu lalu yang dilaporkan sebuah akhbar menarik perhatian. Ketika membacakan penghakiman itu, Hakim Mahkamah Rayuan, Datuk Gopal Sri Ram menyatakan mahkamah persekutuan (dari segi kedudukan, Mahkamah Persekutuan adalah lebih atas dari mahkamah rayuan) sudah khilaf keputusannya dalam kes Adorna Properties Sdn Bhd lawan Boonsom Boonyanit.

 

Ruangan Peguam Syarie Menulis kali ini tidak berhasrat mengupas prinsip dalam kes Adorna Properties tetapi melihat pemakaian ‘Doktrin Duluan Mengikat’ di mahkamah sivil. Dalam kes di atas, mahkamah rayuan memutuskan prinsip dalam kes Adorna Properties tidak perlu diikuti oleh mahkamah rayuan kerana bertentangan dengan peruntukan Kanun Tanah Negara.

Dua hakim lain iaitu Datuk Md Raus Sharif dan Datuk Hasan Lah meminta supaya semakan dibuat tetapi menegaskan mereka terikat dengan keputusan yang dibuat mahkamah yang lebih tinggi sejajar dengan ‘Doktrin Duluan Mengikat’. Oleh demikian, mahkamah persekutuan akan membuat semakan terhadap keputusan berkenaan.

Gopal seterusnya mengatakan bahawa keputusan mahkamah mentafsirkan peruntukan undang-undang secara salah tidak perlu dipatuhi mahkamah bawahan. Dalam hal demikian, Hakim Gopal tidak mengaplikasikan ‘Doktrin Duluan Mengikat’ itu.

‘Doktrin Duluan Mengikat’ atau ‘stare decisis’ adalah suatu kaedah di mana prinsip keputusan sesebuah mahkamah yang lebih tinggi terpaksa diikut oleh mahkamah bawahan tanpa mengambil kira sama ada keputusan terdahulu itu betul atau sebaliknya.

Doktrin itu bertujuan memastikan keseragaman keputusan mahkamah. Ia juga bagi menjamin mahkamah bawahan mengikuti keputusan mahkamah atasan.

Realitinya memang ada banyak kes di mana mahkamah bawahan tidak mengikut prinsip itu secara harfiah dengan memberi pelbagai alasan termasuk membezakan kes mahkamah bawahan itu dengan kes yang diputuskan mahkamah lebih tinggi. Namun kes Au Meng Nam dan Ming Kong agak berbeza kerana hakim menyatakan tanpa sebarang keraguan bahawa mahkamah atasan khilaf dan tidak perlu diikuti prinsipnya.

Sebagai pengamal undang-undang yang dilatih dalam bidang guaman sivil dan syariah, penulis terpanggil untuk memberi sedikit pandangan sambil membuat perbandingan apa yang berlaku di mahkamah syariah.

Prinsip ‘stare decisis’ ini tidak terpakai di Mahkamah Syariah. Namun dalam membuat sebarang keputusan di Mahkamah Syariah, hakim mahkamah bawahan perlu menghormati prinsip kes yang diputuskan mahkamah lebih tinggi. Tahap penghormatan itu pula tidak sampai mengikat mereka membuat keputusan tetapi mempunyai nilai mempengaruhi keputusan mahkamah bawahan saja.

Penerimaan konsep itu boleh dilihat dalam surat Saidina Umar al Khattab kepada Kadi Kufah, Abu Musa Asyhari bermaksud, “Dan sesiapa yang mendakwakan sesuatu hak yang tidak ada di tempatnya, atau suatu bukti, maka berilah tempoh kepadanya sampai ia dapat membuktikan dakwaannya. Kemudian jika dia dapat membuktikan dakwaannya maka berilah haknya itu tetapi jika dia tidak mampu membuktikannya maka dia berhak dikalahkan kerana yang demikian itu lebih mantap bagi kegagalannya dan lebih menampakkan barang yang tersembunyi. Dan jangan sekali-kali menghalangi kepadamu sesuatu keputusan yang sudah engkau putuskan pada hari ini, kemudian engkau tinjau kembali lalu engkau memperoleh petunjuk supaya engkau kembali kepada kebenaran kerana sesungguhnya kebenaran itu harus didahulukan, tidak dapat dibatalkan oleh apapun sedangkan kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada terus berada dalam kebatilan.”

Adalah jelas maksud surat itu iaitu sesuatu keputusan salah boleh dipinggirkan oleh hakim tanpa mengira tahap mahkamah itu sendiri kerana apa yang penting ialah memberi keadilan dalam sesuatu keputusan.

Pada masa sama, Islam mengakui hakikat seorang hakim walau setinggi manapun kedudukannya mungkin akan tersilap atau terkhilaf dalam penghakimannya. Oleh demikian, kepatuhan secara membuta tuli tidak perlu diberikan kepadanya.

Prinsip itu sudah dipakai mahkamah syariah sejak sekian lama. Untuk menguatkan perkara ini, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) sudah mengeluarkan Arahan Amalan No 1 Tahun 2002 iaitu; ‘Mesyuarat sudah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai keputusan berhubung isu, fakta dan undang-undang yang sama atau ada persamaan yang sudah diputuskan oleh mahkamah yang lebih tinggi hendaklah dihormati oleh mahkamah yang lebih rendah.’

Arahan Amalan itu dapat menjamin sebahagian konsep penyeragaman penghakiman tanpa menafikan kreativiti kehakiman. Dengan itu, hakim mahkamah syariah tidak boleh mengambil jalan mudah dengan berkata beliau terikat dengan keputusan mahkamah lebih tinggi.

Hakim perlu membuat penghakiman yang beliau yakin atas keputusannya, dengan alasan penghakiman yang tepat dan bukan dihadkan oleh mana-mana keputusan lain. Namun begitu, keputusan mahkamah lebih tinggi adalah menjadi panduan kepada hakim mahkamah bawahan untuk membuat keputusan.

Apatah lagi pada masa ini kes diputuskan di Mahkamah Syariah sudah mula dilaporkan dengan lebih sistematik di dalam Jurnal Hukum, Laporan Undang-undang Shariah dan pelbagai jurnal undang-undang lain.

Dengan cara itu, hakim dapat memperkayakan ilmu mereka dan membuat perbandingan kes yang dibicarakan di hadapan mereka. Apatah lagi, kita juga perlu akur bahawa tiada satu kes pun fakta dan persoalannya sama dengan kes yang lain. Dalam hal demikian, memang wajarlah ada sedikit perbezaan antara keputusan mahkamah itu.

Perbezaan seperti itu perlu dilihat daripada lensa yang positif. Ia membuka ruang kepada ijtihad dan mengelakkan ketidakadilan di samping menyesuaikan sesuatu penghakiman dengan fakta kes dan sebagainya.

Perbezaan pandangan sebenarnya bukanlah kelemahan di kalangan umat Islam. Ia adalah manifestasi keanjalan undang-undang Islam yang boleh disesuaikan berdasarkan keperluan dan perubahan masa dan tempat.

Tidak salah kita berbeza pandangan dalam hal cabangan tetapi perbezaan itu mestilah ditangani dengan cara penuh hikmah. Dalam Islam terdapat adab yang digariskan apabila kita berbeza pandangan. Adab itu atau apa yang dipanggil sebagai adab al-ikhtilaf mestilah dihayati bagi mengelakkan kita terjerumus ke lembah perpecahan.

Penulis ialah Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM).

 

Advertisements
Posted in Paper Clippings | Leave a comment

Latin Legal Maxims

LATIN LEGAL MAXIMS

A

A mensa et thoro – From bed and board.

A vinculo matrimonii – From the bond of matrimony.

Ab extra – From outside.

Ab initio – From the beginning.

Absoluta sententia expositore non indiget – An absolute judgment needs no expositor.

Abundans cautela non nocet – Abundant caution does no harm.

Accessorium non ducit sed sequitur suum principale – An accessory does not draw, but follows its principal.

Accessorius sequitur – One who is an accessory to the crime cannot be guilty of a more serious crime than the principal offender.

Acta exteriora iudicant interiora secreta – Outward acts indicate the inward intent.

Actio non accrevit infra sex annos – The action has not accrued within six years.

Actio non datur non damnificato – An action is not given to one who is not injured.

Actio personalis moritur cum persona – A personal action dies with the person.

Actiones legis – Law suits.

Actori incumbit onus probandi – The burden of proof lies on the plaintiff.

Actus nemini facit injuriam – The act of the law does no one wrong.

Actus non facit reum nisi mens sit rea – The act does not make one guilty unless there be a criminal intent.

Actus reus – A guilty deed or act.

Ad ea quae frequentius acciduunt jura adaptantur – The laws are adapted to those cases which occur more frequently.

Ad hoc – For this purpose.

Ad infinitum – Forever, without limit, to infinity.

Ad perpetuam rei memoriam – For a perpetual memorial of the matter.

Ad quaestionem facti non respondent judices; ad quaestionem legis non respondent juratores – The judges do not answer to a question of fact; the jury do not answer to a question of Law.

Aedificare in tuo proprio solo non licet quod alteri noceat – It is not lawful to build on one’s own land what may be injurious to another.

Aequitas legem sequitur – Equity follows the law.

Aequitas nunquam contravenit legem – Equity never contradicts the law.

Alibi – At another place, elsewhere.

Alienatio rei praefertur juri accrescendi – Alienation is preferred by law rather than accumulation.

Aliunde – From elsewhere, or, from a different source

Allegans contraria non est audiendus – One making contradictory statements is not to be heard.

Allegans suam turpitudinem non est audiendus – One alleging his own infamy is not to be heard.

Allegatio contra factum non est admittenda – An allegation contrary to a deed is not to be heard.

Ambiguitas contra stipulatorem est – An ambiguity is most strongly construed against the party using it.

Ambiguitas verborum patens nulla verificatione excluditur – A patent ambiguity is never helped by averment.

Amicus curiae – A friend of the Court.

Angliae jura in omni casu libertati dant favorem – The laws of England are favorable in every case to liberty.

Animo furandi – With an intention of stealing.

Animo testandi – With an intention of making a will.

Annus luctus – The year of mourning.

Ante – Before.

Aqua currit et debet currere, ut currere solebat – Water runs and ought to run.

Arbitrium est judicium – An award is a judgment.

Arbor dum crescit; lignum cum crescere nescit – A tree while it grows, wood when it cannot grow.

Argumentum ab auctoritate fortissimum est in lege – An argument drawn from authority is the strongest in law.

Argumentum ab impossibilii plurimum valet in lege – An argument from impossibility is very strong in law.

Argumentum ad hominem – An argument directed a the person.

Argumentum ad ignoratiam – An argument based upon ignorance (i.e. of one’s adversary).

Arma in armatos sumere jura sinunt – The laws permit the taking up of arms against the armed.

Assentio mentium – The meeting of minds, i.e. mutual assent.

Assignatus utitur jure auctoris – An assignee is clothed with rights of his assignor.

Audi alteram partem – Hear the other side.

Aula regis – The King’s Court.

B

Benignior sententia in verbis generalibus seu dubiis est preferenda – The more favorable construction is to be placed on general or doubtful words.

Bis dat qui cito dat – He gives (pays) twice who pays promptly.

Bona fide – Sincere, in good faith

Bona vacantia – Goods without an owner

Boni judicis est ampliare jurisdictionem – It is the part of a good judge to enlarge his jurisdiction, i.e. remedial authority.

Boni judicis est judicium sine dilatione mandare executioni – It is the duty of a good judge to cause execution to issue on a judgment without delay.

Boni judicis lites dirimere est – It is the duty of a good judge to prevent litigation.

Bonus judex secundum aequum et bonum judicat et aequitatem stricto juri praefert – A good judge decides according to justice and right and prefers equity to strict law.

Breve judiciale non cadit pro defectu formae – A judicial writing does not fail through defect of form.

C

Cadit quaestio – The matter admits of no further argument.

Cassetur billa (breve) – Let the writ be quashed.

Casus fortuitus non est spectandus; et nemo tenetur divinare – A fortuitous event is not to be foreseen and no person is bound to divine it.

Catalla reputantur inter minima in lege – Chattels are considered in law among the minor things.

Causa proxima, non remota spectatur – The immediate, and not the remote cause is to be considered.

Caveat emptor – Let the purchaser beware.

Caveat venditor – Let the seller beware.

Cepi corpus et est languidum – I have taken the body and the prisoner is sick.

Cepi corpus et paratum habeo – I have taken the body and have it ready.

Ceteris paribus – Other things being equal.

Consensu – Unanimously or, by general consent.

Consensus ad idem – Agreement as to the same things.

Consuetudo loci observanda est – The custom of the place is to be observed.

Contemporanea expositio est optima et fortissima in lege – A contemporaneous exposition is best and most powerful in law.

Contra – To the contrary.

Contra bonos mores – Against good morals.

Contra non valentem agere nulla currit praescriptio – No prescription runs against a person not able to act.

Contractus est quasi actus contra actum – A contract is an act as it were against an act.

Conventio et modus vincunt legem – A contract and agreement overcome the law.

Conventio privatorum non potest publico juri derogare – An agreement of private persons cannot derogate from public right.

Coram Domino Rege – In the presence of our Lord the King.

Coram non judice – Before one who is not a judge.

Corpus – Body.

Corpus delicti – The body, i.e. the gist of crime.

Corpus humanum non recipit aestimationem – A human body is not susceptible of appraisement.

Crescente malitia crescere debet et poena – Vice increasing, punishment ought also to increase.

Crimen omnia ex se nata vitiat – Crime vitiates every thing, which springs from it.

Crimen trahit personam – The crime carries the person.

Cujus est dare, ejus est disponere – He who has a right to give has the right to dispose of the gift.

Cujus est solum, ejus est usque ad coelam; et ad inferos – He who owns the soil owns it up to the sky; and to its depth.

Cum duo inter se pugnantia reperiuntur in testamentis ultimum ratum est – When two things repugnant to each other are found in a will, the last is to be confirmed.

Cursus curiae est lex curiae – The practice of the court is the law of the court.

Custos morum – A guardian of morals.

D

Damnum sine injuria – damage without legal injury.

De bonis asportatis – Of goods carried away.

De bonis non administratis – Of goods not administered.

De die in diem – From day to day.

De facto – In fact.

De futuro – In the future.

De integro – As regards the whole.

De jure – Rightful, by right.

De minimis lex non curat – The law does not notice trifling matters.

De novo – Starting afresh.

Debile fundamentum fallit opus – Where there is a weak foundation, the work fails.

Debita sequuntur personam debitoria – Debts follow the person of the debtor.

Debitor non praesumitur donare – A debtor is not presumed to make a gift.

Debitum et contractus sunt nullius loci – Debt and contract are of no particular place.

Debitum in praesenti, solvendum in futuro – A present debt is to be discharged in the future.

Delegata potestas non potest delegari – A delegated authority cannot be again delegated.

Derivativa potestas non potest esse major primitiva – The power which is derived cannot be greater than that from which it is derived.

Deus solus haeredem facere potest, non homo – God alone, not man, can make an heir.

Dies Dominicus non est juridicus – Sunday is not a day in law.

Discretio est discernere per legem quid sit justum – Discretion is to discern through law what is just.

Doli incapax – Incapable of crime.

Dominium – Ownership.

Domus sua cuique est tutissimum refugium – Every man s house is his safest refuge.

Dona clandestina sunt semper suspiciosa – Clandestine gifts are always suspicious.

Dormiunt leges aliquando, nunquam moriuntur – The laws sometimes sleep, but never die.

Doti lex favet; praemium pudoris est; ideo parcatur – The law favors dower; it is the reward of chastity, therefore let it be preserved.

Dubitante – Doubting the correctness of the decision.

Duo non possunt in solido unam rem possidere – Two cannot possess one thing each in entirety.

E

Ei incumbit probatio qui – The onus of proving a fact rests upon the man.

Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat – The burden of the proof lies upon him who affirms, not he who denies.

Error, qui non resistitur approbatur – An error not resisted is approved.

Et cetera – Other things of that type.

Ex cathedra – With official authority.

Ex concessis – In view of what has already been accepted/

Ex dolo malo actio non oritur – A right of action cannot arise out of fraud.

Ex facie – On the fact of it.

Ex gratia – Out of kindness, voluntary.

Ex nihilo nil fit – From nothing nothing comes.

Ex nudo pacto actio non oritur – No action arises on a contract without a consideration.

Ex parte – Proceeding brought by one person in the absence of another.

Ex post facto – By reason of a subsequent act.

Ex praecedentibus et consequentibus optima fit interpretatio – The best interpretation is made from things preceding and following.

Ex turpi causa non oritur actio – No action arises on an immoral contract.

Exceptio probat regulam – An exception proves the rule.

Executio est executio juris secundum judicium – Execution is the fulfillment of the law in accordance with the judgment.

Executio est finis et fructus legis – An execution is the end and the fruit of the law.

Executio legis non habet injuriam – Execution of the law does no injury.

Extra legem positus est civiliter mortuus – One out of the pale of the law (i.e. an outlaw) is civilly dead.

F

Faciendum – Something which is to be done.

Factum – An act or deed.

Facultas probationum non est angustanda – The right of offering proof is not to be narrowed.

Falsa demonstratio non nocet – A false description does not vitiate.

Fatetur facinus qui judicium fugit – He who flees judgment confesses his guilt.

Felix qui potuit rerum cognoscere causas – Happy is he who has been able to understand the causes of things.

Felonia implicatur in qualibet proditione – Felony is implied in every treason.

Festinatio justitiae est noverca infortunii – The hurrying of justice is the stepmother of misfortune.

Fictio cedit veritati; fictio juris non est, ubi veritas – Fiction yields to truth. Where truth is, fiction of law does not exist.

Fides servanda est – Good faith is to be preserved.

Fieri facias (abreviated fi. fa.) – That you cause to be made.

Filiatio non potest probari – Filiation cannot be proved.

Firmior et potentior est operatio legis quam dispositio hominis – The operation of law is firmer and more powerful than the will of man.

Forma legalis forma essentialis est – Legal form is essential form.

Fortior est custodia legis quam hominis – The custody of the law is stronger than that of man.

Fractionem diei non recipit lex – The law does not regard a fraction of a day.

Fraus est celare fraudem – It is a fraud to conceal a fraud.

Fraus est odiosa et non praesumenda – Fraud is odious and is not to be presumed.

Fraus et jus nunquam cohabitant – Fraud and justice never dwell together.

Fructus naturales – Vegetation which grows naturally without cultivation.

Frustra probatur quod probatum non relevat – That is proved in vain which when proved is not relevant.

Furor contrahi matrimonium non sinit, quia consensus opus est – Insanity prevents marriage from being contracted because consent is needed.

G

Generale nihil certum implicat – A general expression implies nothing certain.

Generalia praecedunt, specialia sequuntur – Things general precede, things special follow.

Generalia specialibus non derogant – Things general do not derogate from things special.

Generalis regula generaliter est intelligenda – A general rule is to be generally understood.

Gravius est divinam quam temporalem laedere majestatem – It is more serious to hurt divine than temporal majesty.

 

H

 

Habeas corpus – That you have the body.

Habemus optimum testem confitentem reum – We have the best witness, a confessing defendant.

Haeredem est nomen collectum – Heir is a collective name.

Haeres est nomen juris, filius est nomen naturae – Heir is a term of law, son, one of nature.

Haeres legitimus est quem nuptiae demonstrant – He is the lawful heir whom the marriage indicates.

Homo vocabulum est naturae; persona juris civilis – Man is a term of nature, person of the civil law.

 

I

 

Id est (i.e) – That is.

Id quod commune est, nostrum esse dicitur – That which is common is said to be ours.

Idem – The same person or thing.

Idem nihil dicere et insufficienter dicere est – It is the same to say nothing as not to say enough.

Ignorantia facti excusat, ignorantia juris non excusat – Ignorance of fact excuses, ignorance of law does not excuse.

Imperium in imperio – A sovereignty within a sovereignty.

Impotentia excusat legem – Impossibility is an excuse in the law.

Impunitas semper ad deteriora invitat – Impunity always leads to greater crimes.

In aequali jure melior est conditio possidentis – When the parties have equal rights, the condition of the possessor is better.

In alta proditione nullus potest esse acessorius; sed principalis solum modo – In high treason no one can be an accessory; but a principal only.

In Anglia non est interregnum – In England there is no interregnum.

In camera – In private.

In casu extremae necessitatis omnia sunt communia – In a case of extreme necessity everything is common.

In criminalibus probationes debent esse luce clariores – In criminal cases the proofs ought to be cleared than the light.

In curia domini regis, ipse in propria persona jura discernit – In the King s Court, the King himself in his own person dispenses justice.

In delicto – At fault.

In esse – In existence.

In extenso – At full length.

In fictione legis aequitas existit – A legal fiction is consistent with equity.

In foro conscientiae – In the forum of conscience.

In futoro – In the future.

In jure non remota causa sed proxima spectatur – In law not the remote but the proximate cause is looked at.

In limine – At the outset, on the threshold.

In loco parentis – In place of the parent.

In mortua manu – In a dead hand.

In novo casu novum remedium apponendum est – In a new case a new remedy is to be applied.

In omni re nascitur res quae ipsam rem exterminat – In everything is born that which destroys the thing itself.

In omnibus – In every respect.

In pari delicto potior est conditio possidentis – When the parties are equally in the wrong the condition of the possessor is better.

In personam – Against the person.

In pleno – In full.

In quo quis delinquit in eo de jure est puniendus – In whatever thing one offends in that he is to be punished according to law.

In re dubia magis inficiatio quam affirmatio intelligenda – In a doubtful matter the negative is to be understood rather than the affirmative.

In republica maxime conservanda sunt jura belli – In a State the laws of war are to be especially observed.

In situ – In its place.

In terrorem – As a warning or deterrent.

In testamentis plenius testatoris intentionem scrutamur – In wills we seek diligently the intention of the testator.

In traditionibus scriptorum non quod dictum est, sed quod gestum est, inspicitur – In the delivery of writings (deeds), not what is said but what is done is to be considered.

In verbis, non verba sed res et ratio quaerenda est – In words, not words, but the thing and the meaning are to be inquired into.

Indicia – Marks, signs.

Injuria non excusat injuriam – A wrong does not excuse a wrong.

Intentio inservire debet legibus, non leges intentioni – Intention ought to be subservient to the laws, not the laws to the intention.

Inter alia – Amongst other things.

Interest reipublicae res judicatas non rescindi – It is in the interest of the State that things adjudged be not rescinded.

Interest reipublicae suprema hominum testamenta rata haberi – It is in the interest of the State that men s last wills be sustained.

Interest reipublicae ut quilibet re sua bene utatur – It is in the interest of the State that every one use properly his own property.

Interest reipublicase ut sit finis litium – It is in the interest of the State that there be an end to litigation.

Interim – Temporary, in the meanwhile.

Interpretare et concordare leges legibus est optimus interpretandi modus– To interpret and harmonize laws is the best method of interpretation.

Interpretatio fienda est ut res magis valeat quam pereat – Such a construction is to be made that the thing may have effect rather than it should fail.

Interruptio multiplex non tollit praescriptionem semel obtentam – Repeated interruption does not defeat a prescription once obtained.

Invito beneficium non datur – A benefit is not conferred upon one against his consent.

Ipsissima verba – The very words of a speaker.

Ipso facto – By that very fact.

Ira furor brevis est – Anger is brief insanity.

Iter arma leges silent – In war the laws are silent.

 

J

 

Judex est lex loquens – A judge is the law speaking.

Judex non potest esse testis in propira causa – A judge cannot be witness in his own cause.

Judex non potest injuriam sibi datam punire – A judge cannon punish a wrong done to himself.

Judex non reddit plus quam quod petens ipse requirit – A judge does not give more than the plaintiff himself demands.

Judiciis posterioribus fides est adhibenda – Faith must be given to later decisions.

Judicis est judicare secundum allegata et probata – It is the duty of a judge to decide according to the allegations and the proofs.

Judicium non debet esse illusorium, suum effectum habere debet – A judgment ought not to be illusory; it ought to have its proper effect.

Juduces non tenentur exprimere causam sententiae suae – Judges are not bound to explain the reason of their judgment.

Jura naturae sunt immutabilia – The laws of nature are immutable.

Jura publica anteferenda privatis juribus – Public rights are to be preferred to private rights.

Juramentum est indivisibile et non est admittendum in parte verum et in parte falsum – An oath is indivisible and it is not to be held partly true and partly false.

Jurare est Deum in testem vocare, et est actus divini cultus – To swear is to call God to witness and is an act of divine worship.

Jus – A right that is recognised in law.

Jus accrescendi praefertur oneribus – The right of survivorship is preferred to incumbrances.

Jus ad rem; jus in re – A right to a thing; a right in a thing.

Jus dicere, non jus dare – To declare the law, not to make the law.

Jus est norma recti; et quicquid est contra normam recti est injuria – The law is a rule of right; and whatever is contrary to a rule of right is an injury.

Jus naturale – Natural justice.

Jus naturale est quod apud omnes homines eandem habet potentiam – Natural right is that which has the same force among all men.

Jus scriptum aut non scriptum – The written law or the unwritten law.

Jusjurandum inter alios factum nec nocere nec prodesse debet – An oath made between third parties ought neither to hurt nor profit.

Justitia est duplec; severe puniens et vere praeveniens – Justice is two-fold; severely punishing and in reality prohibiting (offences).

Justitia firmatur solium – The throne is established by justice.

Justitia nemini neganda est – Justice is to be denied to no one.

 

 

L

 

Leges posteriores priores contrarias abrogant – Subsequent laws repeal prior conflicting ones.

Legibus sumptis desinentibus legibus naturae utendum est – When laws imposed by the State fail, we must use the laws of nature.

Lex aliquando sequitur aequitatem – The law sometimes follows equity.

Lex citius tolerare vult privatum damnum quam publicum malum – The law would rather tolerate a private injury than a public evil.

Lex dabit remedium – The law will give a remedy.

Lex dilationes abhorret – The law abhors delays.

Lex est judicum tutissimus ductor – The law is the safest guide for judges.

Lex est sanctio sancta jubens honesta et prohibens contraria – The law is a sacred sanction, commanding what is right and prohibiting the contrary.

Lex indendit vicinum vicini facta scire – The law presumes that one neighbor knows the acts of another.

Lex necessitatis est lex temporis i.e. instantis – The law of necessity is the law of time, that is time present.

Lex neminem cogit ad vana seu impossiblia – The law compels no one to do vain or impossible things.

Lex nil frustra facit – The law does nothing in vain.

Lex non a rege est violanda – The law must not be violated even by the King.

Lex non deficere potest in justitia exhibenda – The law cannot fail in dispensing justice.

Lex non novit patrem, nec matrem; solam veritatem – The law does not know neither father nor mother, only the truth.

Lex non oritur ex injuria – The law does not arise from a mere injury.

Lex non requirit verificari quod apparet curiae – The law does not require that to be proved which is apparent to the Court.

Lex non favet delicatorum votis – The law does not favor the wishes of the dainty.

Lex plus laudatur quando ratione probatur – The law is the more praised when it is supported by reason.

Lex prospicit not respicit – The law looks forwared, not backward.

Lex punit mendaciam – The law punishes falsehood.

Lex rejicit superflua, pugnatia, incongrua – The law rejects superfluous, contradictory and incongruous things.

Lex spectat naturae ordinem – The law regards the order of nature.

Lex succurrit ignoranti – The law succors the ignorant.

Lex tutissima cassis, sub clypeo legis nemo decipitur – Law is the safest helmet; under the shield of the law no one is deceived.

Lex uno ore omnes alloquitur – The law speaks to all through one mouth.

Longa possessio est pacis jus – Long possession is the law of peace.

Longa possessio parit jus possidendi et tollit actionem vero domino – Long possession produces the right of possession and takes away from the true owner his action.

 

 

M

 

Magister rerum usus; magistra rerum experientia – Use is the master of things; experience is the mistress of things.

Major continet in se minus – The greater contains the less.

Majus est delictum se ipsum occidere quam alium – It is a greater crime to kill one s self than another.

Mala fide – In bad faith.

Mala grammatica non vitiat chartam – Bad grammar does not vitiate a deed.

Mala in se – Bad in themselves.

Mala prohibita – Crimes prohibited.

Malitia supplet aesatem – Malice supplies age.

Malo animo – With evil intent.

Mandamus – We command.

Maximus magister erroris populus est – The people are the greatest master of error.

Melior est conditio possidentis, ubi neuter jus habet – Better is the condition of the possessor where neither of the two has the right.

Melior testatoris in testamentis spectanda est – In wills the intention of a testator is to be regarded.

Meliorem conditionem suam facere potest minor deteriorem nequaquam – A minor can make his position better, never worse.

Mens rea – Guilty state of mind.

Mentiri est contra mentem ire – To lie is to act against the mind.

Merito beneficium legis amittit, qui legem ipsam subvertere intendit – He justly loses the benefit of the law who seeks to infringe the law.

Minatur innocentibus qui parcit nocentibus – He threatens the innocent who spares the guilty.

Misera est servitus, ubi jus est vagum aut incertum – It is a miserable slavery where the law is vague or uncertain.

Mors dicitur ultimum supplicium – Death is called the extreme penalty.

Muilta exercitatione facilius quam regulis percipies – You will perceive many things more easily by experience than by rules.

 

N

 

Nam nemo haeres viventis – For no one is an heir of a living person.

Naturae vis maxima est – The force of nature is the greatest.

Necessitas inducit privilegium quoad jura privata – With respect to private rights necessity induces privilege.

Necessitas non habet legem – Necessity has no law.

Necessitas publica est major quam privata – Public necessity is greater than private necessity.

Negligentia semper habet infortuniam comitem – Negligence always has misfortune for a companion.

Nemo admittendus est inhabilitare se ipsum – No one is allowed to incapacitate himself.

Nemo bis punitur pro eodem delicto – No one can be twice punished for the same offence.

Nemo cogitur suam rem vendere, etiam justo pretio – No one is bound to sell his own property, even for a just price.

Nemo contra factum suum venire potest – No man can contradict his own deed.

Nemo debet esse judex in propria causa – No one can be judge in his own case.

Nemo plus juris transferre ad alium potest quam ipse habet – No one can transfer to another a larger right than he himself has.

Nemo potest contra recordum verificare per patriam – No one can verify by the country, that is, through a jury, against the record.

Nemo potest esse tenens et dominus – No one can at the same time be a tenant and a landlord (of the same tenement).

Nemo potest facere per alium, quod per se non potest – No one can do through another what he cannot do himself.

Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam – No one can change his purpose to the injury of another.

Nemo praesumitur esse immemor suae aeternae salutis et maxime in articulo mortis – No one is presumed to be forgetful of his eternal welfare, and particularly in the hour of death.

Nemo prohibetur pluribus defensionibus uti – No one is forbidden to make use of several defences.

Nemo punitur pro alieno delicto – No one is punished for the crime of another.

Nemo se accusare debet, nisi coram Deo – No one should accuse himself except in the presence of God.

Nemo tenetur accusare se ipsum nisi coram Deo – No one is bound to accuse himself except in the presence of God.

Nemo tenetur armare adversarium contra se – No one is bound to arm his adversary against himself.

Nexus – Connection

Nihil quod est inconveniens est licitum – Nothing inconvenient is lawful.

Nil facit error nominis cum de corpore constat – An error of name makes not difference when it appears from the body of the instrument.

Nisi – Unless

Non compus mentis – Not of sound mind and understanding

Non constat – It is not certain

Non decipitur qui scit se decipi – He is not deceived who knows that he is deceived.

Non definitur in jure quid sit conatus – What an attempt is, is not defined in law.

Non est arctius vinculum inter homines quam jusjurandum – There is no stronger link among men than an oath.

Non est factum – It is not his deed

Non est informatus – He is not informed.

Non facias malum ut inde veniat bonum – You shall not do evil that good may come of it.

Non jus, sed seisina, facit stipitem – Not right, but seisin makes a stock (from which the inheritance must descend).

Non refert quid notum sit judici si notum non sit in forma judicii – It matters not what is known to the judge if it is not known judicially.

Non sequitur – An inconsistent statement, it does not follow

Nullus commodum capere potest ex sua injuria propria – No one can derive an advantage from his own wrong.

Nullus recedat e curia cancellaria sine remedio – No one should depart from a Court of Chancery without a remedy.

 

O

 

Omne sacramentum debet esse de certa scientia – Every oath ought to be of certain knowledge.

Omnia delicta in aperto leviora sunt – All crimes (committed) in the open are (considered) lighter.

Omnia praesumuntur contra spoliatorem – All things are presumed against a wrongdoer.

Omnis innovatio plus novitate perturbat quam utilitate prodeat – Every innovation disturbs more by its novelty than it benefits by its utility.

Optima legum interpres est consuetudo – The best interpreter of laws is custom.

Optimus interpres rerum est usus – The best interpreter of things is usage.

 

 

P

 

Pacta privata juri publico non derogare possunt – Private contracts cannot derogate from public law.

Par delictum – Equal fault.

Pari passu – On an equal footing.

Partus sequitur ventrem – The offspring follows the mother.

Pater est quem nuptiae demonstrant – The father is he whom the marriage points out.

Peccata contra naturam sunt gravissima – Wrongs against nature are the most serious.

Pendente lite nihil innovetur – During litigation nothing should be changed.

Per curiam – In the opinion of the court.

Per minas – By means of menaces or threats.

Per quod – By reason of which.

Post mortem – After death.

Prima facie – On the face of it.

Prima impressionis – On first impression.

Pro hac vice – For this occasion.

Pro rata – In proportion.

Pro tanto – So far, to that extent.

Pro tempore – For the time being.

Publici juris – Of public right.

 

Q

 

Quaeitur – The question is raised.

Quantum – How much, an amount.

Qui facit per alium, facit per se – He who acts through another acts himself.

Qui haeret in litera, haeret in cortice – He who stices to the letter, sticks to the bark.

Qui in utero est, pro jam nato habetur, quoties de ejus commodo quaeritur – He who is in the womb is considered as already born as far as his benefit is considered.

Qui non habet potestatem alienandi, habet necessitatem retinendi – He who has not the power of alienating is under the necessity of retaining.

Qui non habet, ille non dat – He who has not, does not give.

Qui non improbat, approbat – He who does not disapprove, approves.

Qui non obstat quod obstare potest facere videtur – He who does not prevent what he is able to prevent, is considered as committing the thing.

Qui non prohibet quod prohibere potest assentire videtur – He who does not prohibit when he is able to prohibit, is in fault.

Qui peccat ebrius, luat sobrius – He who does wrong when drunk must be punished when sober.

Qui potest et debet vetare et non vetat jubet – He who is able and ought to forbit and does not, commands.

Qui prior est tempore potior est jure – He who is prior in time is stronger in right.

Qui sentit commodum, debet et sentire onus – He who derives a benefit ought also to bear a burden.

Qui tacet consentire videtur – He who is silent appears to consent.

Quid pro quo – Consideration. something for something.

Quidcquid plantatur solo, solo cedit – Whatever is planted in or affixed to the soil, belongs to the soil.

Quod ab initio non valet, in tractu temporis non convalescit – What is not valid in the beginning does not become valid by time.

Quod constat curiae opere testium non indiget – What appears to the Court needs not the help of witnesses.

Quod necessarie intelligitur, id non deest – What is necessarily understood is not wanting.

Quod necessitas cogit, defendit – What necessity forces it justifies.

Quod non apparet, non est – What does not appear, is not.

Quod non habet principium non habet finem – What has no beginning has no end.

Quod per me non possum, nec per alium – What I cannot do through myself, I cannot do through another.

Quod prius est verius est; et quod prius est tempore potius est jure – What is first is more true; and what is prior in time is stronger in law.

Quod vanum et inutile est, lex non requirit – The law does not require what is vain and useless.

Quoties in verbis nulla est ambiguitas, ibi nulla expositio contra verba expressa fienda est – When there is no ambiguity in words, then no exposition contrary to the expressed words is to be made.

 

R

 

Ratio est legis anima, mutata legis ratione mutatur et lex – Reason is the soul of the law; when the reason of the law changes the law also is changed.

Re – In the matter of.

Reprobata pecunia leberat solventem – Money refused releases the debtor.

Res – Matter, affair, thing, circumstance.

Res gestae – Things done.

Res integra – A matter untouched (by decision).

Res inter alios acta alteri nocere non debet – Things done between strangers ought not to affect a third person, who is a stranger to the transaction.

Res judicata accipitur pro veritate – A thing adjudged is accepted for the truth.

Res nulis – Nobody s property.

Respondeat superior – Let the principal answer.

Rex est major singulis, minor universis – The King is greater than individuals, less than all the people.

Rex non debet judicare sed secundum legem – The King ought not to judge but according to the law.

Rex non potest peccare – The King can do no wrong.

Rex nunquma moritur – The King never dies.

Rex quod injustum est facere non potest – The King cannot do what is unjust.

 

 

S

 

Salus populi est suprema lex – The safety of the people is the supreme law.

Sciens – Knowingly.

Scienter – Knowingly.

Scire facias – That you cause to know.

Scribere est agere – To write is to act.

Se defendendo – In self defence.

Secus – The legal position is different, it is otherwise.

Semper praesumitur pro legitimatione puerorum – Everything is presumed in favor of the legitimacy of children.

Semper pro matriomonio praesumitur – It is always presumed in favor of marriage.

Sententia interlocutoria revocari potest, definitiva non potest – An interlocutory order can be revoked, a final order cannot be.

Servitia personalia sequuntur personam – Personal services follow the person.

Sic utere tuo ut alienum non laedas – So use your own as not to injure another s property.

Simplex commendatio non obligat – A simple recommendation does not bind.

Stare decisis – To stand by decisions (precedents).

Stet – Do not delete, let it stand.

Sub modo – Within limits.

Sub nomine – Under the name of.

Sub silentio – In silence.

Sublata causa, tollitur effectus – The cause being removed, the effect ceases.

Sublato fundamento, cadit opus – The foundation being removed, the structure falls.

Subsequens matrimonium tollit peccatum praecedens – A subsequent marriage removes the preceding wrong.

Suggestio falsi – The suggestion of something which is untrue.

Sui generis – Unique.

Summa ratio est quae pro religione facit – The highest reason is that which makes for religion, i.e. religion dictates.

Suppressio veri – The suppression of the truth.

Suppressio veri expressio falsi – A suppression of truth is equivalent to an expression of falsehood.

 

T

 

Talis qualis – Such as it is.

Terra firma – Solid ground.

Testamenta latissimam interpretationem habere debent – Testaments ought to have the broadest interpretation.

Traditio loqui chartam facit – Delivery makes a deed speak.

Transit terra cum onere – The land passes with its burden.

 

 

U

 

Ubi eadem ratio ibi idem jus, et de similibus idem est judicium – When there is the same reason, then the law is the same, and the same judgment should be rendered as to similar things.

Ubi jus ibi remedium est – Where there is a right there is a remedy.

Ubi non est principalis, non potest esse accessorius – Where there is no principal, there can be no accessory.

Ubi nullum matrimonium, ibi nulla dos es – Where there is no marriage, there is no dower.

Ultima voluntas testatoris est perimplenda secundum veram intentionem suam – The last will of a testator is to be fulfilled according to his true intentio.

Ut poena ad paucos, metus ad omnes, perveniat – That punishment may come to a few, the fear of it should affect all.

Utile per inutile non vitiatur – What is useful is not vitiated by the useless.

 

V

 

Verba chartarum fortius accipiuntur contra preferentem – The words of deeds are accepted more strongly against the person offering them.

Verba debent intelligi cum effectu – Words ought to be understood with effect.

Verba intentioni, non e contra, debent inservire – Words ought to serve the intention, not the reverse.

Verbatim – Word by word, exactly.

Vi et armis – With the force and arms.

Via antiqua via est tuta – The old way is the safe way.

Vice versa – The other way around.

Vide – See.

Vigilantibus non dormientibus jura subveniunt – The laws serve the vigilant, not those who sleep.

Vir et uxor consentur in lege una persona – A husband and wife are regarded in law as one person.

Visitationem commendamus – We recommend a visitation.

Volens – Willing.

Volenti non fit injuria – An injury is not done to one consenting to it.

Voluntas in delictis non exitus spectatur – In offences the intent and not the result is looked at.

Voluntas reputatur pro facto – The will is taken for the deed.

 

Posted in Latin Legal Maxim | Leave a comment

Law Quotes

“Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.”- Martin Luther King, Jr.

 

Posted in Law Quotes | Leave a comment

Senarai Tajuk-Tajuk Arahan Amalan Mahkamah Syariah 2000 – 2007

SENARAI TAJUK ARAHAN AMALAN MAHKAMAH SYARIAH

TAHUN 2000

 1. Arahan Amalan No. 1 Tahun  2000

Kod Pendaftaran Kes

 

 1. Arahan Amalan No. 2 Tahun  2000

Penerimaan Permohonan Pendaftaran Kes

 

 1. Arahan Amalan No. 3 Tahun  2000

Laporan Bulanan Kes

 1. Arahan Amalan No. 4 Tahun  2000

Bentuk Prosiding Injunksi dan Pliding

 

 1. Arahan Amalan No. 5 Tahun  2000

Kaedah Perbilangan Pendaftaran Kes

 

 1. Arahan Amalan No. 6 Tahun  2000

Jangka Masa Penyelesaian Kes Mengikut Piagam Pelanggan

 

 1. Arahan Amalan No. 7 Tahun  2000

Kehadiran Wakil Bagi Pihak Peguam Syarie Pada Hari Sebutan Kes

 1. Arahan Amalan No. 8 Tahun  2000

Saman Gantian Secara Iklan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENARAI TAJUK ARAHAN AMALAN MAHKAMAH SYARIAH

TAHUN 2001

 1. Arahan Amalan No. 1 Tahun  2001

Kod Etika Hakim Syarie

 

 1. Arahan Amalan No. 2 Tahun  2001

Had Masa Sebutan dan Perbicaraan Kecil

 1. Arahan Amalan No. 3 Tahun  2001

Perakuan Segera Perintah Sementara

 

 1. Arahan Amalan No. 4 Tahun  2001

Penangguhan Kes

 

 1. Arahan Amalan No. 5 Tahun  2001

Penyelarasan Masa Bersidang Mahkamah

 

 1. Arahan Amalan No. 6 Tahun  2001

Alasan Penghakiman

 

 1. Arahan Amalan No. 7 Tahun  2001

Keselarasan Keputusan Kes

 

 1. Arahan Amalan No. 8 Tahun  2001

Penegesahan Nikah Luar Negara

 

 1. Arahan Amalan No. 9 Tahun  2001

Pemakaian Pendapat Mazhab Fiqh

 

10.  Arahan Amalan No. 10 Tahun  2001

Pengumpulan Kes-Kes Untuk Jurnal Hukum

 

11.  Arahan Amalan No. 11 Tahun  2001

Kes Nusyuz

 

SENARAI TAJUK ARAHAN AMALAN MAHKAMAH SYARIAH

TAHUN 2002

 1. Arahan Amalan No. 1 Tahun  2002

Kesan Keputusan Mahkamah Yang Lebih Tinggi

 

 1. Arahan Amalan No. 2 Tahun  2002

Kes Hadhanah, Harta Sepencarian dan Ex-Parte DI Mahkamah Tinggi Syariah

 

 1. Arahan Amalan No. 3 Tahun  2002

Pemakaian Sulh

 

 1. Arahan Amalan No. 4 Tahun  2002

Etika Peguam Syarie

 1. Arahan Amalan No. 5 Tahun  2002

Pengecualian Bayaran Fi Mahkamah Untuk Biro Bantuan Guaman atau Panel Peguamnya

 

 1. Arahan Amalan No. 6 Tahun  2002

Wakalah / Iqrar / Afidavit

 

 1. Arahan Amalan No. 7 Tahun  2002

Berpakain Sopan

 

 1. Arahan Amalan No. 8 Tahun  2002

Tempoh Masa Pengemukaan Nota Perbicaraan Bagi Maksud Rayuan

 

 1. Arahan Amalan No. 9 Tahun  2002

Perintah-Perintah Deraf

 

10.  Arahan Amalan No. 10 Tahun  2002

Prosedur Rayuan Dalam Mahkamah

 

11.  Arahan Amalan No. 11 Tahun  2002

Keutamaan Kes

 

12.  Arahan Amalan No. 12 Tahun  2002

Penerimaan Pendaftaran Kes

13.  Arahan Amalan No. 13 Tahun  2002

Pertindihan Pendengaran Kes

 

14.  Arahan Amalan No. 14 Tahun  2002

Percanggahan Keputusan Kes

 

15.  Arahan Amalan No. 15 Tahun  2002

Membuka Semula Kes

 

16.  Arahan Amalan No. 16 Tahun  2002

Penyerahan Saman  Luar Kawasan

 

17.  Arahan Amalan No. 17 Tahun  2002

Perpindahan Fail Kes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENARAI TAJUK ARAHAN AMALAN MAHKAMAH SYARIAH

TAHUN 2003

 1. Arahan Amalan No. 1 Tahun  2003

Pengunaan Lafaz Sumpah Istizhar Dalam Kes Mal

 

 1. Arahan Amalan No. 2 Tahun  2003

Penentuan Tempat Permohonan Sijil Faraid

 

 1. Arahan Amalan No. 3 Tahun  2003

Format Pemakain Iklan Penyamapaian Ganti Diakhbar

 

 1. Arahan Amalan No. 4 Tahun  2003

Jawatankuasa Naziran Pertindihan Kes

 1. Arahan Amalan No. 5 Tahun  2003

Masa Dibolehkan Membuat Tuntutan Harta Sepencarian

 

 1. Arahan Amalan No. 6 Tahun  2003

Penentuan Mahkamah Yang Berbidangkuasa Membicarakan Kes-Kes Harta Sepencarian

 

 1. Arahan Amalan No. 7 Tahun  2003

Cara Menyimpan dan Melupuskan Catatan Pegawai Sulh

 

 1. Arahan Amalan No. 8 Tahun  2003

Prosedur Penyerahan Notis Sulh

 

 1. Arahan Amalan No. 9 Tahun  2003

Tambahan dan Pindaan Kod Pendaftaran Kes

 

10.  Arahan Amalan No. 10 Tahun  2003

Pindaan Format Laporan Bulanan Kes

 

11.  Arahan Amalan No. 11 Tahun  2003

Bentuk Prosiding dan Permohonana Ex=Parte Bagi Perintah Sementara

 

12.  Arahan Amalan No. 12 Tahun  2003

Penyediaan Kronologi Kes Dan Ringkasan Penghujahan Bertulis bagi Kes-Kes Rayuan Di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah

 

13.  Arahan Amalan No. 13 Tahun  2003

Peraturan Semakan Kes Di Mahkmah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah

 

14.  Arahan Amalan No. 14 Tahun  2003

Penyegeraan Pendengaran Rayuan Kes-Kes Perceraian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENARAI TAJUK ARAHAN AMALAN MAHKAMAH SYARIAH

TAHUN 2004

 1. Arahan Amalan No. 1 Tahun  2004

Keutamaan Kes-Kes Wali Hakim

 

 1. Arahan Amalan No. 2 Tahun  2004

Penggunaan Wakalah

 

 1. Arahan Amalan No. 3 Tahun  2004

Penangguhan Kes Atas Alasan Cuti Sakit

 1. Arahan Amalan No. 4 Tahun  2004

Hakim Mengubah Perintah Sendiri

 

 1. Arahan Amalan No. 5 Tahun  2004

Kehadiran Pihak-Pihak dan Wakil Semasa Prosiding Semakan Kes Mal

 

 1. Arahan Amalan No. 6 Tahun  2004

Kehadiran Timbalan Ketua Pengarah (Syariah) Biro Bantuan Guaman, Ketua Pendakwa Syarie Dan Ketua Pendaftar Semasa Prosiding Rayuan Di Mahkamah Rayuan Syariah

 

 1. Arahan Amalan No. 7 Tahun  2004

Perkiraan Amaun

 

 1. Arahan Amalan No. 8 Tahun  2004

Tambahan Fakta baru Semasa Prosiding Rayuan

 

 1. Arahan Amalan No. 9 Tahun  2004

Tempoh Penyerahan Rekod Rayuan Kes Jenayah

 

10.  Arahan Amalan No. 10 Tahun  2004

Penggantungan Pelaksanaan Perintah Sementara Menunggu Rayuan Di Dalam Kes Mal

11.  Arahan Amalan No. 11 Tahun  2004

Pemakluman Keputusan Kes Rayuan

 

12.  Arahan Amalan No. 12 Tahun  2004

Tatacara Penolakan Kes Rayuan Yang Tidak Mengikut Aturan

13.  Arahan Amalan No. 13 Tahun  2004

Penghinaan Mahkamah

14.  Arahan Amalan No. 14 Tahun  2004

Tambahan Kod Pendaftaran Kes

 

15.  Arahan Amalan No. 15 Tahun  2004

Rekod-Rekod Kes Rayuan

 

 

SENARAI TAJUK ARAHAN AMALAN MAHKAMAH SYARIAH

TAHUN 2005

 1. Arahan Amalan No. 1 Tahun  2005

Penggantungan Pelaksanaan Perintah Sementara Menungu Rayuan

 

 1. Arahan Amalan No. 2 Tahun  2005

Penjelasan Maksud Pegawai Agama Di Dalam Seksyen 47(5) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Atau Dalam Mana-Mana Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri.

 

 1. Arahan Amalan No. 3 Tahun  2005

Garis Panduan Pakaian Peguam Syarie dan Pendakwa Syarie Di Dalam Mahkamah Rayuan Syariah dan Mahkamah Tinggi Syariah

 1. Arahan Amalan No. 4 Tahun  2005

Garis Panduan Pakaian Peguam Syarie dan Pendakwa Syarie Di Dalam Mahkamah Rendah Syariah

 

 1. Arahan Amalan No. 5 Tahun  2005

Garis Panduan Pakaian Hakim Syarie Di Dalam Mahkamah Rayuan Syariah Dan Mahkamah Tinggi Syariah

 

 1. Arahan Amalan No. 6 Tahun  2005

Garis Panduan Pakaian Hakim Syarie Di Dalam Mahkamah Rendah Syariah

 

 1. Arahan Amalan No. 7 Tahun  2005

Pindaan Format Pemakaian Iklan Penyampaian Ganti Di Akhbar

 

 1. Arahan Amalan No. 8 Tahun  2005

Maksud Perbuatan Tidak Sopan Di Dalam Seksyen 29 Akta/Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri-Negeri

 

 1. Arahan Amalan No. 9 Tahun  2005

Mahkamah Yang Berbidangkuasa Mendengar Permohonan Mengubah Perintah

 

 

10.  Arahan Amalan No. 10 Tahun  2005

Pengendorsan Perintah Bersaling

 

11.  Arahan Amalan No. 11 Tahun  2005

Bidang Kuasa Mahkamah Rendah syariah Dalam Kes-Kes Sulh dan Persetujuan Bersama

 

12.  Arahan Amalan No. 12 Tahun  2005

Prosedur Menghidupkan Semula Kes Yang Telah Ditolak

 

13.  Arahan Amalan No. 13 Tahun  2005

Prosedur Pertukaran Jenis Kes Di Pertengahan Perbicaraan

14.  Arahan Amalan No. 14 Tahun  2005

Tambahan Kod Pendaftaran Kes

 

15.  Arahan Amalan No. 15 Tahun  2005

Pengguguran Nafkah Iddah dan Mut’ah Di Dalam Perjanjian Persetujuan

 

SENARAI TAJUK ARAHAN AMALAN MAHKAMAH SYARIAH

TAHUN 2006

 1. Arahan Amalan No. 1 Tahun  2006

Amalan Hakam Mahakamah Syariah

 

 1. Arahan Amalan No. 2 Tahun  2006

Amalan Sumpah Mahkamah Syariah

 1. Arahan Amalan No. 3 Tahun  2006

Permohonan Kebenaran Pengkomitan

 

 1. Arahan Amalan No. 4 Tahun  2006

Perintah Perjanjian Persetujuan Sulh

 

 1. Arahan Amalan No. 5 Tahun  2006

Kesan Perjanjian Persetujuan Sulh

 

 1. Arahan Amalan No. 6 Tahun  2006

Pindaan Arahan Amalan No. 2 Tahun 2002

 

 1. Arahan Amalan No. 7 Tahun  2006

Panduan Darihal Aduan Kesalahan Jenayah Syariah Kepada Hakim

 

 1. Arahan Amalan No. 8 Tahun  2006

Penegesahan Penceraian Lafaz Taklik Selain Taklik

Surat Pengakuan Nikah Dan Efek Penalti Di Bawah Seksyen 124 Undang-Umdang Keluarga Islam

 

 1. Arahan Amalan No. 9 Tahun  2006

Semakan Perintah Ex-Parte

 

10.  Arahan Amalan No. 10 Tahun  2006

Permohonan Hak Jagaan Sementara Secara Ex-Parte

 

11.  Arahan Amalan No. 11 Tahun  2006

Kertas Keselamatan Perintah Mahkamah

 

 

12.  Arahan Amalan No. 12 Tahun  2006

Manual Kerja Bailif

 

13.  Arahan Amalan No. 13 Tahun  2006

Manual Pelupusan Rekod Functional

 

14.  Arahan Amalan No. 14 Tahun  2006

Kuasa Membicarakan Kes Poligami Di Bawah Seksyen 23 Akta / Enakmen / Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri Selangor

 

15.  Arahan Amalan No. 15 Tahun  2006

Cara Mengambil Keterangan Perbicaraan Penuh

 

 

 

 

 

SENARAI TAJUK ARAHAN AMALAN MAHKAMAH SYARIAH

TAHUN 2007

 1. Arahan Amalan No. 1 Tahun  2007

Perintah Faraid

 

 1. Arahan Amalan No. 2 Tahun  2007

Permohonan Kebenaran Berpoligami Bagi Anggota Polis Dan Tentera

 

 1. Arahan Amalan No. 3 Tahun  2007

Tatacara Permohonan Semakan Kes Oleh Hakim

 

 1. Arahan Amalan No. 4 Tahun  2007

Mahkamah Yang Mendengar Kes Pengesahan Nikah Yang Melibatkan Kes Poligami

 1. Arahan Amalan No. 5 Tahun  2007

Mahkamah Yang Mendengar Kes Kesalahan Poligami Dan Kesan Daripada Permohonan Pengesahan Perkahwinan

 

 1. Arahan Amalan No. 6 Tahun  2007

Butiran Perintah Harta Sepencarian Berbentuk Hartanah

 

 1. Arahan Amalan No. 7 Tahun  2007

Tambahan Kod Dewan Mahkamah

 

 1. Arahan Amalan No. 8 Tahun  2007

Amalan Penceraian Ta’liq

 

 1. Arahan Amalan No. 9 Tahun  2007

Amalan Pengesahan Perkahwinan Yang Berlawanan Dengan Peruntukan Akta / Enakmen / Ordinan Undang-Undang  Keluarga Islam

 

10.  Arahan Amalan No. 10 Tahun  2007

Amalan Pengesahan Talaq Di Luar Dan Tanpa Kebenaran Mahkamah

 

11.  Arahan Amalan No. 11 Tahun  2007

Penghantaran Secara On-Line

 

 

12.  Arahan Amalan No. 12 Tahun  2007

Pendaftaran Kes Dalam Talian (On-Line)

 

13.  Arahan Amalan No. 13 Tahun  2007

Pengesahan Ruju’

 

14.  Arahan Amalan No. 14 Tahun  2007

Susunan Waris Yang Bertanggungan Membayar Nafkah

 

15.  Arahan Amalan No. 15 Tahun  2007

Alasan Yang Menyebabkan Hak Jagaan Seseorang Bapa Atau Pihak Sebelah         Lelaki Hilang Kelayakan

 

16.  Arahan Amalan No. 16 Tahun  2007

Gelaran-Gelaran Pegawai Mahkamah

 

17.  Arahan Amalan No. 17 Tahun  2007

Amalan Khul’ Atau Cerai Tebus Talaq

 

Posted in Syariah Law/Cases | Leave a comment

Senarai Artikel-Artikel Jurnal Hukum Nov 1995 – Apr 2008

BIL JURNAL HUKUM RENCANA OLEH
1 APRIL 2008M Beberapa Aspek Mengenai Sabitan Hubungan Biologi Antara Anak dan Bapa Tanpa Nikah

 

Siti Zalikhah Md. Nor
2 DISEMBER 2007M Harta Amanah Orang Islam di Malaysia : Kuasa dan Bidangkuasa Mahkamah Syariah

 

Datuk Sheikh Ghazali bin Haji Abd Rahman
3 JUN 2007M Masa Depan Mahkamah Syariah di Malaysia: Cabaran Dan Strategi Dalam Masyarakat Majmuk Y.A.A. Datuk Sheikh Ghazali bin Haji Abdul Rahman
Hakim Wanita: Satu Paradoks Prof. Madya Datin Dr. Siti Zalikhah binti Mohd Noor
4 MAC 2007M Kriteria Perlantikkan Hakim Syarie Wanita Y.A.A Datuk Sheikh Ghazali bin Haji Abdul Rahman
5 DISEMBER 2006M Kaedah Perceraian Khul’ atau Tebus Talaq di Mahkamah Syariah

 

Dato’ Haji Abu Naim bin Haji Ikhsan
Kaedah Pendaftaran Nikah Luar Negeri Y.A. Tuan Haji Abu Bakar bin Ahmad
6 SEPTEMBER 2006M Kaedah Hukuman Sebat di Mahkamah Syariah Y.A Dato’ Haji Muhammad Asri bin Abdullah
7 JUN 2006M Kaedah Ta’liq Talak di Mahkamah Syariah Y.A. Datuk Haji Ibrahim bin Lembut
8 MAC 2006M Kaedah-kaedah Fasakh Di Mahkamah Syariah Dato’ Haji Abu Naim bin Haji Ikhsan
9 SEPTEMBER 2005 Hak-hak Wanita Islam Dalam Kes Mungkir Janji Untuk Berkahwin Di Malaysia: kajian Perbandingan Antara Undang-undang Sivil dan Syariah

 

Zulkifli Hasan
Kedudukan Wasiat Wajibah Dalam Islam Dan Perlaksanaannya Dalam Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999

 

Saharuddin Haji Selamat
10 MEI 2005 Proses Penghakiman Dan Menjatuhkan Keputusan Di Mahkamah Syariah : Satu Penilaian Y.A.A. Datuk Sheikh Ghazali bin Haji Abdul Rahman
11 FEBRUARI 2005 Sumpah Syarie Y.A. Dato’ Haji Mohammad Asri bin Abdullah
12 DISEMBER 2004 Usul Fiqh Dalam Al-Qada’ Y.A.A. Datuk Sheikh Ghazali Ab. Rahman
Hak Penghutang Penghakiman Di Bawah

Undang-Undang Islam

Prof. Madya Dr. Abdul Halim El-Muhammady
13 NOVEMBER 2004 Harta Sepencarian Tuan Haji Abu Bakar bin Ahmad
Analisis Faktor Pendapatan dan Demografi dalam Penentuan Poligami Islam di Kuching, Sarawak

 

Salbiah Edman dan Mahani Abdu Shakur
14 DISEMBER 2003 Pelaksanaan Sulh di Mahkamah Syariah Sejarah dan Perancangan

 

Yang Amat Arif Dato’ Hussin bin Haji Harun
15 JUN 2003 Sumpah Dalam Perundangan Moden Y.A.A. Dato’ Dr. Abdullah bin Abu Bakar
16 DISEMBER 2002 Penyeragaman Undang-Undang Syariah di Malaysia Bahagian Penasihat Undang-Undang Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
17 JUN 2002 Harta Sepencarian, Isu-Isu Dan Amalan Dato’ Aria Diraja Dato’ Haji Daud bin Muhammad
18 DISEMBER 2001 Etika Hakim Syarie Dato’ Sheikh Ghazali bin Ab. Rahman
Kod Etika Peguam Syarie Prof. Madya Datin Dr. Siti Zalikhah Hj. Md Nor
19

 

JUN 2001 Penyelarasan Kaedah Majlis Sulh Y.Bhg. Dato’ Sheikh Ghazali bin Ab. Rahman
Kesalahan-Kesalahan Syariah Di Bawah Bidang Kuasa Semasa

 

Y. Bhg. Dato’ Sulaiman bin Daud
20 DISEMBER 1999 Pengenalan Ringkas Yang Amat Arif Dato’ Haji Mohd. Ros bin Haji Yusof Ketua Hakim Syarie Negeri Terengganu

 

Yang Amat Arif Dato’ Haji

Mohd. Ros bin Haji Yusof

Pengenalan Ringkas Yang Amat Arif Tuan Haji Awang bin Abdul Rahman @ Sulaiman Ketua Hakim Syarie Terengganu yang baru

 

Yang Amat Arif Tuan Haji Awang bin Abdul Rahman @ Sulaiman Ketua
Mahkamah Syariah Negeri Terengganu Dato’ Ismail Yahya
Bangunan Baru Majkamah Syariah Kuala Terengganu

 

Mahkamah Syariah Kuala Terengganu
Beberapa Aspek Dalam Hadhanah Y. Bhg. Prof Madya Dr. Siti Zalikhah Md. Noor
21 JUN 1999 Pengenalan Ringkas Yang Amat Arif Dato’ Haji Daud bin Muhammad S.P.S.K, D.P.S.K, P.S.K, A.S.K, P.P.N Yang Amat Arif Dato’ Haji Daud bin Muhammad S.P.S.K, D.P.S.K, P.S.K, A.S.K, P.P.N
Hak-hak Wanita Dalam Islam Khairani binti Husin, JAKIM
Dasar Pendakwaan Menurut Undang-undang Islam Dibentang Oleh Bahagian Undang-undang, JAKIM Dalam Muzakarah Gubalan Polisi Pendakwa Undang-undang Islam Bahagian Undang-undang, JAKIM Dalam Muzakarah Gubalan Polisi Pendakwa Undang-undang Islam
Prosedur Jenayah Mahkamah Syariah Dato’ Haji Daud Bin Muhammad
22 DISEMBER 1998 Pengenalan Ringkas Yang Amat Arif Datuk Haji Mohamad Nor Wahab P.G.D.K Yang Amat Arif Datuk Haji Mohamad Nor wahab P.G.D.K
Sistem Pentadbiran Undang-undang Islam Di Negeri Perak Dahulu dan Sekarang
Kesesuaian Hukum Islam Dalam Pentadbiran Di Malaysia

 

23 JUN 1998 Penyelesaian Masalah Murtad Dalam Ruang Lingkup Undang-Undang Malaysia Yang Ada Tan Sri Dato’ Ahmad bin Mohamed Ibrahim
Mekanisme Penyelarasan dan Penyeragaman Undang-Undang Islam Di Seluruh Malaysia

 

Ustaz Abdul Latif Ibrahim
24 DISEMBER 1997 Pengenalan Ringkas Y.A.A. Dato’ Syeikh Ghazali bin Haji Abdul Rahman Y.A.A. Dato’ Syeikh Ghazali bin Haji Abdul Rahman
Kedudukan Undang-Undang Islam di Malaysia Profesor Tan Seri Datuk Ahmad bin Mohamed Ibrahim
Kedudukan Mahkamah Syariah di Bawah Perlembagaan Y.A.A. Dato’ Syeikh Ghazali bin Haji Abdul Rahman
25 JUN 1997 Pengenalan Ringkas Profesor Tan Sri Datuk Ahmad bin Mohamed Ibrahim Profesor Tan Sri Datuk Ahmad bin Mohamed Ibrahim
Peranan dan Masa Hadapan Pegawai Syariah Seluruh Malaysia

 

Profesor Ahamd Ibrahim
26 JUN 1996 Kedudukan Islam Dalam Perlembagaan Malaysia

 

Profesor Ahmad Ibrahim
27 NOVEMBER 1995 Sistem Kehakiman Islam Di Malaysia Masa Kini

 

Ahmad Ibrahim
Undang-Undang Islam di Mahkamah Sivil

 

Ahmad Ibrahim

 

 

Posted in Syariah Law/Cases | Leave a comment

Senarai Kes-Kes Syariah daripada Jurnal Hukum Nov 1995 – Apr 2008

BIL

JURNAL HUKUM NAMA KES TAJUK
1 APRIL 2008M Che Alias bin Che Muda lwn. Abdul Talib @ Musa bin Muda

 

Pengesahan Hibah
Hamzah bin Zainuddin lwn. Noraini binti Abdul Rashid

 

Harta Sepencarian
Nik Din bin Nik Yaacob lwn. Zaharah binti Mohd Zaman

 

Perintah Ex-Parte
Safiah bt Ahmad lwn. Mansor bin Yasok dan 4 Yang lain

 

Harta Sepencarian
Datin Rohaya binti Hj. Mokhsin lwn. Dato’ Hj Jamian bin Mohamad @ Md. Semaal

 

Penetapan Tempoh Masa
Noraini binti Taha lwn. Rizal Sazali bin Omar Saman Penghutang Penghakiman
Raja Suzana binti Raja Kassim dan Seorang Lagi lwn. Kassim bin Othman dan Seorang lagi

 

Perintah Interim
Rosmina binti Masran dan Mohamad Abdullah bin Ali Pengesahan Lafaz Cerai
2 DISEMBER 2007M Ahmad Fikri bin Ali Hanfiah lwn. Fauziah binti Khamis Tuntutan Harta Sepencarian
Hanipah Bi bt Daud Dan Seorang Lagi lwn. Abdul Rahiman bin A.S.Dawood Dan Seorang Lagi

 

Perintah Injuksi
Kerajaan Negeri Terengganu lwn. Y.A.M.Tengku Ibrahim bin Sultan Ismail Nasaruddin Shah

 

Penentuan Waris Bagi Harta Pusaka
Nurfarhani Umar binti Abdullah lwn. Muhammad Noor Manoranjan bin Abdullah

 

Tuntutan Hadhanah
Rokiah bte Che’ Hasan lwn. Zakaria Embong Dan Seorang Yang Lain

 

Pengesahan Pernikahan
Rosliza @ Mazwani binti Mustafa lwn. Wan Mohd Kamil bin Wan Abd Ghani

 

Tuntutan Hadhanah
Saleh bin Husin lwn. Salamah bte Abdullah Tuntutan Harta Sepencarian
Tuan Farizah binti Tuan Ludin lwn. Mohd Razuhan bin Abdul Razab

 

Tuntutan Mut’ah
3 JUN 2007M Abd. Razak Othman lwn. Ketua Pendakwa Syarie Negeri Melaka

 

Minuman Yang Memabukkan
Ahmad Shukri Kasim lwn. Ida Hidayati Taufik

Penggantungan Pelaksanaan Perintah
Mohammed Taher Md. Khalil lwn. Pendakwa Syarie Wilayah Persekutuan Poligami Tanpa Kebenaran Mahkamah
Pendakwa Syarie Negeri Sabah lwn. Rosli Abdul Japar Persetubuhan Haram
Ramli Che Amat lwn. Norina Muhamad

 

Harta Sepencarian
Sharimah Muhamad lwn. Ahmad Burhanuddin Abdullah

 

Perceraian
4 MAC 2007M Ahmad Fikri bin Mahmud lwn. Habibah Muhamad

 

Harta Sepencarian
Mohd Daud bin Nasir

 

Persetujuan Sulh
Noraini Hanipah lwn. Nasruddin Shah Bhagjit bin Abdullah

 

Hak Lawatan Anak
Pengesahan Hibah Siti Noor Aseera binti Awang

 

Pengesahan Hibah
Siti Nurhayati Mohd. Daud lwn. Dato’ Mohd. Zaidi Mohd Zain

 

Etika Peguam Syarie
Zarina Hashim lwn. Jamaluddin Saidon

 

Tuntutan Hadhanah
5 DISEMBER 2006M Abu Talib @ Musa bin Muda lwn. Che Alias bin Che Muda

 

Pengesahan Hibah
Haji Hassan Abdullah lwn. Nadiah Ahmad

 

Tuntutan Mut’ah
Dalam Perkara Permohonan Keluar Islam Muhamad Ramzan Manairasun

 

Keluar Islam
Noor Liza H.A Latif lwn. Mohammad Asri Ismail

 

Tuntutan Hadhanah
Tuan Awang Tuan Mamat & 7 Yang Lain lwn. Tuan Alam Tuan Ahmad & Seorang Lain

 

Harta Sepencarian
Wan Chik Wan Kadir lwn. Esah Zakaria & 5 Yang Lain

 

Harta Sepencarian
Wan Ismail Wan Endut lwn. Wan Puziah Wan Awang Membuka Semula Kes
Zailan Abas & 3 Yang Lain lwn. Zaiton Abdullah

 

Harta Sepencarian
Zaiton Abdullah lwn. Zailan Abas & 3 Yang Lain

 

Harta Sepencarian
6 SEPTEMBER 2006M Fatimah Hj. Md. Eusof lwn. Wan Shahruddin Wan Mahmood

 

Inter Partes
Faridah Hanim Omar lwn. Abd. Latif Ashaari Hadhanah Dan Nafkah Anak
Hafizah Indra Abdullah lwn. Jamaluddin Eusoff

 

Tuntutan Hadhanah
Hasan Arif Hafiz Ahmed lwn. Hasimah Hafiz Ahmed dan Hasnah Hafiz Ahmed

 

Pembahagian Harta Pusaka
Permohonan Perisytiharan Status Agama Janisah Abd. Rahim @ Bigul

 

Status Agama
Permohonan Perisytiharan Status Agama Simati Nelson William Johney @ Khairulzain Johney Abdullah

 

Status Agama Simati
Salim Sulong lwn. Yusof Sulong Dan 6 Yang Lain Pembahagian Harta Pusaka
Tukimah Ahmad lwn. Jamaluddin Ahmad

 

Tuntutan Mut’ah
Tunku Fazlinda Tunku Khalil lwn. Azhar Sidek

 

Tuntutan Hadhanah
Zarina Mahamad Budi lwn. Ketua Pendakwa Syarie Negeri Pulau Pinamg

 

Kesalahan Maksiat
7 JUN 2006M Ibrahim Yusoff lwn. Eshah Haji Ishak Dan 4 Yang Lain

 

Hibah
Marina binti Mohd Arif Dan Seorang Yang Lain lwn. Mai binti Jantan

 

Pengesahan Hibah
Mai binti Jantan lwn. Marina binti Mohd Arif Dan Seorang Yang Lain

 

Rayuan Pengesahan Hibah
Mohammad Ali bin Abdull Kadir lwn. Susaila Avaiar binti Abdullah

 

Harta Sepencarian
Permohonan Perisytiharan Status Agama Simati Mohamad bin Abdullah @ Moorthy a/l Maniam

 

Ex-Parte
Permohonan Perisytiharan Status Agama Simati Nyonya binti Tahir

 

Ex-Parte
Nik Mansor bin Nik Ali lwn. Tuan Hafsah binti Tuan Man

 

Harta Sepencarian
Pernohonan Perisytiharan Pembubaran Perkahwinan Disebabkan Pertukaran Agama Oleh Siti Aisyah Janthip Asim

 

Pembubaran Perkahwinan
8 MAC 2006M Bakhtiar Adnan lwn. Mohd Fawzi Nahrawi dan 6 Yang Lain

 

Interim Ke Atas Tanah Waqaf
Bukhari Mohd Noor lwn. Aisyah Ismail

 

Harta Sepencarian
Maimon Mohamad Zain lwn. Mohammad Azmi Mohd Said

 

Harta Sepencarian
Mohamed Ainuddin Mohamed Nasurdin lwn. Rohani Ismail

 

Harta Sepencarian
Mohd Farid Abdul Rahman lwn. Rabihah Kamarudin

 

Tuntutan Mut’ah
Norayah Bakar lwn. Mohd Adnan Mohd Amin

 

Harta Sepencarian
Norma @ Normek Ghazali lwn. Mohd Zain Abdullah

 

Harta Dom
Roslaili Abd. Ghani & Seorang Yang Lain lwn. Ahmad Azman Yaacob

 

Hadhanah Dan Nafkah Anak
Salbiah Othman lwn. Hj. Ahmad Abdul Ghani Gantirugi Pertunangan
Wan Mohd Azemin Wan Ahmad lwn. Zabidah Ja’far Tuntutan Harta Sepencarian
Wan Mohd Kamil Wan Abd. Ghani lwn. Rosliza @ Mazwani Mohamad Mustapha

 

Hadhanah dan Nafkah Anak
9 SEPTEMBER 2005 Ahmad Arshad & Seorang Lagi lwn. Jamal Mat Jamin & Seorang Lagi

 

Hadhanah Anak Angkat
Badariah Haron lwn. Idris Mahmud Tuntutan Harta Sepencarian
Isa Abd. Rahman lwn. Fatimah Yong Mohamad Tuntutan Harta Sepencarian
Ismadi Ishak lwn. Zainab Che Awang

 

Tuntutan Mut’ah
Moriazi Mohamad lwn. Ajmawati Attan Tuntutan Hutang Selepas Perceraian
Mohd Mokhtar Hj. Abdullah lwm. Fadshilah Hj. Abdullah & 4 Orang Lain Tuntutan Membatalkan Pemberian Hidup
Pendakwa Syarie W.P. lwn. Jaiman Masta @ Mastah & Jamidah Abdul Majid

 

Kesalahan Khalwat
10 MEI 2005 Hamzah Zainuddin lwn. Noraini Abdul Rashid Penggantungan Pelaksanaan Perintah
Ibrahim Hj. Ishak & Seorang Lagi lwn. Anuar Ahmad & Dua Orang Lain

Hak Lawatan
Maryam Abdullah lwn. Hithir Rashid Perintah Jagaan Anak
Mohd Aruwa Mohd Amin lwn. Daing Kelthum Daing Abu Bakar & Tujuh Yang Lain

 

Semakan Keputusan Kes
Mohd Asraf Sultan Mohamad lwn. Mumtaj Bebe Rahmat

 

Tindakan Pengkomitan
Norma @ Normek Ghazali lwn. Mohd Zain Abdullah

Tuntutan Mut’ah
Roslaili Abdul Ghani lwn. Ahmad Azman Yaacob Penghinaan Mahkamah
Saleh Fehed S. Al-Abdulwahed lwn. Sharifah Soraya Syed Mahmood

 

Tindakan Pengkomitan
Wan Abdullah Wan Muda & Seorang Lagi lwn. Wan Puziah Awang

 

Pengesahan Wasiat
11 FEBRUARI 2005 Che Mas Abdullah lwn. Mat Sharie Yaakub

 

Harta Sepencarian
Mat Sharie Yaakub lwn. Che Mas Abdullah Rayuan Harta Sepencarian
Faridah Sulaiman lwn. Mohd Noh Othman

 

Tuntutan Mut’ah
Murshida Mustakim lwn. Hassim Abdullah Rayuan Harta Sepencarian
Poolimahee Rajeswary lwn. Meah Hussain

 

Hibah
Rahima Baba lwn. Abu Hanifah Bachik Rayuan Harta Sepencarian
12 DISEMBER 2004 Ahmad Shafiai lwn. Hani Itam Ali Husin Menghina Mahkamah
Abdul Aziz Othman lwn. Zainong Sulaiman Pengesahan Taklik Tidak Bersekedudukan
Ajmawati Atan lwn. Moriazi Mohamad Hutang Selepas Perceraian
Bukhary Mohd Noor lwn. Aishah Ismail Tuntutan Harta Sepencarian
Ida Hidayati Taufiq lwn. Ahmad Shukri Kassim

 

Tuntutan Mut’ah
Mohd Hassan M. Ghazali lwn. Siti Sharidza Mohd Sidque

 

Tuntutan Nafkah Bulanan Anak
Nooraini Rashid lwn. Hamzah Zainuddin

 

Tuntutan Mut’ah
Noraini Mokhtar lwn. Abd. Halim Samat

 

Harta Sepencarian
Norsiah Arshad lwn. Marsum Paing

 

Harta Sepencarian
Wan Mahmud Wan Abdul Rahman dan 3 Yang Lain lwn. Aminah Hj. Taib dan 2 Yang Lain

 

Pengesahan Hibah
13 NOVEMBER 2004 Ahmad Shah Ahmad Tabrani lwn. Norhayati Yusoff

 

Mut’ah
Azizi Ramli & Kiah Man lwn. Wan Sharinee Fitri Wan Yahya & Zainab Hashim

 

Hadhanah
Eshah Abdullah dan Lima yang lain lwn. Che Aminah Abdul Razak dan Dua yang lain

 

Pengesahan Hibah
Kerajaan Negeri Terengganu lwn. YAM Tengku Ibrahim Sultan Ismail Nasiruddin Shah

 

Pembahagian Harta Pusaka
YAM Tengku Ibrahim Sultan Ismail Nasiruddin Shah lwn. Kerajaan Negeri Terengganu

 

Pembahagian dan Perwarisan Harta
Mek Som Ibrahim lwn. Awang Hamat Awang

 

Pemberian Hibah
Mohamad Sukri Salleh lwn. Nalma Yaacob

 

Pelantikan Hakam
Mohd Azam Shariff lwn. Che Norina Long

 

Pendaftaran Nikah Di Thailand
Norlia Abd. Aziz lwn. Md. Yusof A. Rahman

 

Harta Sepencarian
Permohonan Pengesahan Hibah Allayarham Ismail Siak Kepada Wan Ismariza bt. Wan Ismail

 

Pengesahan Hibah
Pembahagian Harta Pusaka Almarhum Haron Bahir

 

Harta Pusaka
14 DISEMBER 2003 Mohd Zuhdi bin Mohd Nawawi lwn. Norsharifah binti Sharif

 

Pengesahan Lafaz Talaq
Norzaini binti Alias lwn. Mohamad Sharif bin Mohamad Taib Tuntutan Nafkah dan Kesahtarafan Anak
Nooraini binti M. Abdul Majid lwn.Pendakwa Syarie Negeri Melaka

 

Kesalahan Zina
Daing Kelthom binti Daing A. Bakar dan 7 Yang Lain lwn. Mohd Aruna bin Mohd Amin

 

Pembahagian Harta Pusaka
Haji Azman bin Abdul Talib lwn. Suhaila binti Ibrahim Penghinaan Mahkamah
Ibrahim bin Haji Abu Bakar lwn. Mohd. Seh bin Mohd Ali dan Abdul Razak bin Mohamad

 

Pengesahan Wasiat dan Hibah
Abdul Aziz bin Musa @ Harun bin Suman dan Hamimah binti Abdullah lwn. Pendakwa Syarie JAIP

 

Kesalahan Khalwat
15 JUN 2003 Khalil bin Ahmad lwn. Kamal bin Khalil

 

Tuntutan Nafkah
Saffya Binti Abdullah lwn. Ruzainee b. Muhamad

 

Tuntutan Mut’ah
Masiran bin Saadali lwn. Azizah bt. Abd. Rahman Tuntutan Mut’ah, Nafkah Edah dan Harta Sepencarian
Zainab bin Abd Rahman lwn. Pendakwa Syaie Negeri Sembilan

 

Kesalahan Khalwat
Esah bt Abdullah, Fatamah bt. Daud, Munah bt. Daud, Abd. Rahman bin Daud, Salleh bin Ibrahim, Mohamad bin Ibrahim lwn. Aminah bt. Abdul Razak, Minah bt. Awang, Kelsom binti Mohamad

 

Tuntutan Harta Sepencarian
16 DISEMBER 2002 Wan Soo binti Hashim lwn. Husin bin Arsad Pembahagian Harta Sepencarian
Nik Salma Zaidah binti Haji Wan Zaid lwn. Nik Hasnah binti Nik Din dan Seorang Lagi

 

Pengesahan Wasiat
Mohd Radzi bin Haji Che Daud lwn. Khadijah binti Yaacob

 

Tuntutan Hadhanah
Mohd Razali bin Mat Saman lwn. Norshidah binti Nik Man

 

Pengesahan Taklik
Norazlisham bin Ramli lwn. Ketua Pendakwa Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan Kesalahan Meminum Minuman Yang Memabukkan
Sharif bin Jamaludin lwn. Kuning binti Kassim

 

Poligami
Othman bin Yahya lwn. Saadiah binti Ishak

 

Tuntutan Hadhanah
Rasnah binti Arifin lwn. Shafri bin Khalid Tuntutan Fasakh, Nafkah Diri, Anak dan Hadhanah
Sanisah binti Saad lwn. Zulkifli bin Abd Ghani Tuntutan Hadhanah, Nafkah Eddah, Nafkah Anak dan Mutaah.
17 JUN 2002 Azizan bin Marzuki lwn. Maharum binti Abdullah

 

Nafkah Anak
Faridah binti Daud dan Seorang Lagi lwn. Mohd. Firdaus Abdullah @ Jettle Francis

 

Hak Hadhanah dan Nafkah Anak
Muhamad bin Haji Mat Diah lwn. Pendakwa Syarie

 

Pembelaan Alibi
Noraini binti Yazid lwn. Husain bin Zakaria

 

Tuntutan Fasakh
Norazian binti Mohd. Yusof lwn. Khairul Azmi bin Mohd. Rasid Tuntutan Cerai, Nafkah Anak, Nafkah Eddah, Mutaah dan Hadhanah
    Dalam Perkara Permohonan Poligami Ruzaini bin Hassan

 

Poligami
Wan Shiram Shabani bin Wan Ramli lwn. Nik Adura Hazlin binti Nik Ariffin

 

Pengesahan Taklik
18 DISEMBER 2001 Muhammad bin Awang dan lain-lain lwn. Awang bin Deraman dan lain-lain

 

Pembatalan Hibah
Azura binti Adna lwn. Mohd Zulkefli bin Salleh

 

Pengesahan Cerai
Fatimah binti Abdullah dan Seorang Lagi lwn. Mat Zin bin Kassim

 

Penentuan Nasab
Wan Puziah binti Wan Awang lwn. Wan Abdullah bin Muda dan Seorang Lagi

 

Pengesahan Wasiat
Ibrahim bin Hj. Abu Bakar lwn. Mohd Sah bin Mohd. Ali dan Lain-lain

 

Pengesahan Wasiat dan Hibah
Salina binti Mohd Dahlan lwn. Mohd Salleh bin Haji Haron

 

Tuntutan Nafkah
Timah binti Sulaiman lwn. Abdul Rahman bin Ayob Mutaah dan Harta Sepencarian
19 JUN 2001 Hamzah bin Zainuddin lwn. Noraini binti Abd. Rashid

Harta Sepencarian
Mansor bin Yaakob lwn. Nik Rose Atikah binti Nik Salleh

 

Harta Dom
Serimah binti Abd. Rahim lwn. Muhammad Hakimi bin Marzuki

 

Harta Sepencarian
Fatimah binti Osman lwn. Norazmi bin Tukiban

 

Tuntutan Fasakh
Salmiah binti Che Hat lwn. Zakaria bin Hashim

 

Pengesahan Hibah
20 DISEMBER 1999 Hasanah bt. Abdullah lwn. Ali bin Muda Pengesahan Lafaz Cerai
Mohd. Ibrahim bin Mohd Sharif lwn. Pendakwa Syarie Pulau Pinang

 

Kesalahan Khalwat
Ramona Juita bt. Abdullah lwn. Engku Nazarudin b. Engku Muhamad

 

Poligami
Rusiah bt. Ismail lwn. Mohd. Rafi Heinges bin Abdullah

 

Tuntutan Harta Sepencarian
Safura bt. Badaruddin lwn. Azhar b. Arifin

 

Tuntutan Hadhanah
Zainurin b. Mohamad lwn Fatimah bt. Hj. Ismail Pengesahan Lafaz Cerai
21 JUN 1999 Haslinda binti Alias lwn. Johdi Mattthew Byrne @ Yahya bin Abdullah

 

Ex-Parte
Harun bin Muda dan Lain-lain lwn. Mandak binti Mamat dan Lain-lain

 

Tuntutan Hibah
Mohd. Alwi bin. Sari lwn. Faizah binti Mohd. Ghazali Permohonan Fasakh
Norazaha bin Ariffin lwn. Rohana binti Othman

 

Perceraian Takliq
Hajah Ramlah binti Syarif lwn. Nor Husin Othman

 

Tuntutan Nafkah
Zaiton binti Hamim lwn. Abd. Razak bin Kassim Pengesahan Lafaz Cerai
Senarai Nama Peguam Syarie Negeri Perak

 

22 DISEMBER 1998 Jumaaton dan Raja Delila lwn. Raja Hizaruddin

 

Harta Pusaka
Abdul Rahman lwn. Husna dan Seorang Lagi Hak Penjagaan Anak
Abdul Rahman bin Shafie lwn. Husna binti Senawi dan Seorang Lagi

 

Tuntutan Harta Sepencarian
Sidek bin Haji Awang lwn. Halimah binti Musa Tuntutan Harta Sepencarian
Mohamed Radzi lwn. Khadijah

 

Hak Jagaan Anak
Senarai Nama peguam Syarie Dalam Negeri Pahang Darul Makmur

 

23 JUN 1998 Tengku Puteri Zainah lwn. Dato’ Sri Mohd. Najib

 

Tuntutan Muta’ah
Noh bin Atan lwn. Shakila

 

Harta Sepencarian
Dato’ Hasnah lwn. Rosmah

 

Pendaftaran Nikah
Pendakwa Syarie lwn. Mahadi dan Norirah Kesalahan Berkhalwat
Puteh binti Ahmad lwn Jusoh bin Salleh dan lain-lain

 

Harta Pusaka
Norhaiza lwn Saat

 

Tuntutan Hadhanah
Zainal Abidin bin Mohamed dan Norziah binti Mohd. Nor

 

Pengesahan Perkahwinan
Haji Mohamed lwn. Bahrunnasran dan Mazliani binti Mohamed

 

Pembatalan Perkahwinan
Razali bin Zakaria lwn. Rafeah dan Maimunah

 

Harta Pusaka
Senarai Nama Peguam Syarie Selangor Darul Ehsan

 

24 DISEMBER 1997 Semek binti Mamat lwn. Siti Zubaidah bt Yasim dan lain-lain

 

Harta Sepencarian
Nong Azman Shah lwn. Ahmad Thomar Badei Tuntutan Hadhanah, Mut’ah dan Muaqqar Sadaqah
Daud bin Mohamed dan seorang lagi lwn. Pendakwa Hal Ehwal Agama Kesalahan Tidak Sembahyang Jumaat
Abdullah bin Omar lwn. Esah bin Taib dan seorang lagi

 

Harta Sepencarian
Maheran bte Abdullah lwn. Khairudin bin Abd. Majid

 

Penjagaan Anak
Awang bin Abdul Rahman lwn. Shamsuddin bin Awang dan seorang lagi

 

Harta Sepencarian dan Hibah
Re Wan Norsuriya (Pemohon) Pengesahan Perkahwinan
Eshah binte Abdul Rahman lwn. Azuhar bin Ismail

 

Hibah
Tunku Mahmood Shah bin Tunku Mohammad lwn. Noor Faridah Sutherland bte Abdullah

 

Hadhanah
Alamat Mahkamah Syariah Negeri-Negeri

 

25 JUN 1997 Hajjah Saudah bt Che Mamat lwn. Hanafi bin Haji Daud dan lain-lain orang

 

Harta Sepencarian
Norriya lwn. Abdul Manaf

 

Pengesahan Cerai
Perkara Permohonan Rukman bin Mustapha

 

Pengesahan Perkahwinan
Abdul Hanif lwn. Rabiah

 

Tuntutan Fasakh
Pendakwa Syarie lwn. Mohamed bin Sabu dan Seorang Lagi

 

Kesalahan Khalwat
Alamat Mahkamah Syariah Negeri-Negeri

 

26 JUN 1996 Pendakwa lwn. Abd. Talib bin Harun dan lain-lain Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Hukum Syarak
Kelthom lwn. Ismail

 

Tuntutan Fasakh
Sahul Hamid dan Seorang Lagi lwn. Majlis Ugama Islam, Negeri Sembilan dan lain-lain

 

Wakaf
Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, Negeri Sembilan lwn. Faridah Chin dan Seorang Lagi

 

Wasiat
Akbar Ali dan Seorang lagi lwn. Majlis Ugama Islam Negeri Sembilan dan lain-lain Permohonan Perisytiharan Keluar Dari Islam
Permohonan Ex Parte Zaimas bt Ibrahim

 

Pengesahan Cerai
Jasni lwn. Rahmah

 

Lafaz Talaq
Alias b. Ismail lwn. Fatimah bt Awang dan lain

 

Hibah
Isa Abdul Rahman dan lain-lain lwn. Majlis Agama Islam Pulau Pinang

 

Wakaf
Halim Azman lwn. Norizan

 

Cerai Ta’liq
27 NOVEMBER 1995 Siti Asiah bt Abd Aziz lwn. Abdul Ghafar b. Hashim Nafkah Anak dan Muta’ah
Tengku Abdul Kadir bin Tengku Chik dan seorang lagi lwn. Majlis Agama Islam Kelantan

 

Wakaf
Ismail bin Ishak lwn. Kalam binti Mamat Kesahtarafan Anak dan Nafkah Anak
Re Wan Abdul Aziz bin Embong Pengesahan Perkahwinan
Hasnah bt. Omar lwn. Zasaba bin Mohamad Amin

 

Tuntutan Fasakh
Norizam bt. Mohd Lazim lwn. Halim Azman Haji Sulaiman

 

Cerai Ta’liq
Zaleha binti Zakaria lwn. Sahabudin bin Ali Permohonan Fasakh
Joan Mary Sulaiman lwn. Sulaiman bin Haji Musa

 

Tuntutan Fasakh
Zakarian bin Saman lwn. Pendakwa Hal Ehwal Agama Terengganu

 

Wakalah
Pendakwa Syarie Kelantan lwn. Mat Rahim dan Nik Azimah

 

Kesalahan Berkhalwat
Ketua Pendakwa Syarie lwn. Ahmad bin Rashid dan Seorang lagi

 

Kesalahan Berkhalwat
Abdul Rahman bin Salleh dan Seorang Lagi lwn. Pendakwa Hal Ehwal Agama, Terengganu Kesalahan Tidak Sembahyang Jumaat

 

 

Posted in Syariah Law/Cases | Leave a comment

malaysia-semakin meningkat

Kalau tidak kerana 2 pemain kena buang padang, kemungkinan Malaysia boleh melihatkan peningkatan permainan bolasepaknya di Sukan Asia. Saya melihat sejak memenangi emas di sukan sea, pasukan Malaysia semakin hari semakin meningkat mutu permainannya. Pada pertandingan akhir Piala Malaysia di antara Kelantan dengan Negeri Sembilan, kita dapat merasai bahawa bolasepak Malaysia mempunyai potensi untuk berdaya maju dan berdaya saing. Saya amat berharap FAM akan lebih lagi menambaik segala kepincangan-kepincangan dan kelemahan-kelemahan yang masih ada demi menjadika.n sukan yang paling diminati rakyat Malaysia kembali ke tempat asalnya seperti pada zaman kegemilangannya dulu. Teruskan perjuangan. Kami rakyat Malaysia akan menyokong walaupun kalah jika mutu dan kualiti sudah wujud…

Posted in Uncategorized | Leave a comment