Senarai Artikel-Artikel Jurnal Hukum Nov 1995 – Apr 2008

BIL JURNAL HUKUM RENCANA OLEH
1 APRIL 2008M Beberapa Aspek Mengenai Sabitan Hubungan Biologi Antara Anak dan Bapa Tanpa Nikah

 

Siti Zalikhah Md. Nor
2 DISEMBER 2007M Harta Amanah Orang Islam di Malaysia : Kuasa dan Bidangkuasa Mahkamah Syariah

 

Datuk Sheikh Ghazali bin Haji Abd Rahman
3 JUN 2007M Masa Depan Mahkamah Syariah di Malaysia: Cabaran Dan Strategi Dalam Masyarakat Majmuk Y.A.A. Datuk Sheikh Ghazali bin Haji Abdul Rahman
Hakim Wanita: Satu Paradoks Prof. Madya Datin Dr. Siti Zalikhah binti Mohd Noor
4 MAC 2007M Kriteria Perlantikkan Hakim Syarie Wanita Y.A.A Datuk Sheikh Ghazali bin Haji Abdul Rahman
5 DISEMBER 2006M Kaedah Perceraian Khul’ atau Tebus Talaq di Mahkamah Syariah

 

Dato’ Haji Abu Naim bin Haji Ikhsan
Kaedah Pendaftaran Nikah Luar Negeri Y.A. Tuan Haji Abu Bakar bin Ahmad
6 SEPTEMBER 2006M Kaedah Hukuman Sebat di Mahkamah Syariah Y.A Dato’ Haji Muhammad Asri bin Abdullah
7 JUN 2006M Kaedah Ta’liq Talak di Mahkamah Syariah Y.A. Datuk Haji Ibrahim bin Lembut
8 MAC 2006M Kaedah-kaedah Fasakh Di Mahkamah Syariah Dato’ Haji Abu Naim bin Haji Ikhsan
9 SEPTEMBER 2005 Hak-hak Wanita Islam Dalam Kes Mungkir Janji Untuk Berkahwin Di Malaysia: kajian Perbandingan Antara Undang-undang Sivil dan Syariah

 

Zulkifli Hasan
Kedudukan Wasiat Wajibah Dalam Islam Dan Perlaksanaannya Dalam Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999

 

Saharuddin Haji Selamat
10 MEI 2005 Proses Penghakiman Dan Menjatuhkan Keputusan Di Mahkamah Syariah : Satu Penilaian Y.A.A. Datuk Sheikh Ghazali bin Haji Abdul Rahman
11 FEBRUARI 2005 Sumpah Syarie Y.A. Dato’ Haji Mohammad Asri bin Abdullah
12 DISEMBER 2004 Usul Fiqh Dalam Al-Qada’ Y.A.A. Datuk Sheikh Ghazali Ab. Rahman
Hak Penghutang Penghakiman Di Bawah

Undang-Undang Islam

Prof. Madya Dr. Abdul Halim El-Muhammady
13 NOVEMBER 2004 Harta Sepencarian Tuan Haji Abu Bakar bin Ahmad
Analisis Faktor Pendapatan dan Demografi dalam Penentuan Poligami Islam di Kuching, Sarawak

 

Salbiah Edman dan Mahani Abdu Shakur
14 DISEMBER 2003 Pelaksanaan Sulh di Mahkamah Syariah Sejarah dan Perancangan

 

Yang Amat Arif Dato’ Hussin bin Haji Harun
15 JUN 2003 Sumpah Dalam Perundangan Moden Y.A.A. Dato’ Dr. Abdullah bin Abu Bakar
16 DISEMBER 2002 Penyeragaman Undang-Undang Syariah di Malaysia Bahagian Penasihat Undang-Undang Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
17 JUN 2002 Harta Sepencarian, Isu-Isu Dan Amalan Dato’ Aria Diraja Dato’ Haji Daud bin Muhammad
18 DISEMBER 2001 Etika Hakim Syarie Dato’ Sheikh Ghazali bin Ab. Rahman
Kod Etika Peguam Syarie Prof. Madya Datin Dr. Siti Zalikhah Hj. Md Nor
19

 

JUN 2001 Penyelarasan Kaedah Majlis Sulh Y.Bhg. Dato’ Sheikh Ghazali bin Ab. Rahman
Kesalahan-Kesalahan Syariah Di Bawah Bidang Kuasa Semasa

 

Y. Bhg. Dato’ Sulaiman bin Daud
20 DISEMBER 1999 Pengenalan Ringkas Yang Amat Arif Dato’ Haji Mohd. Ros bin Haji Yusof Ketua Hakim Syarie Negeri Terengganu

 

Yang Amat Arif Dato’ Haji

Mohd. Ros bin Haji Yusof

Pengenalan Ringkas Yang Amat Arif Tuan Haji Awang bin Abdul Rahman @ Sulaiman Ketua Hakim Syarie Terengganu yang baru

 

Yang Amat Arif Tuan Haji Awang bin Abdul Rahman @ Sulaiman Ketua
Mahkamah Syariah Negeri Terengganu Dato’ Ismail Yahya
Bangunan Baru Majkamah Syariah Kuala Terengganu

 

Mahkamah Syariah Kuala Terengganu
Beberapa Aspek Dalam Hadhanah Y. Bhg. Prof Madya Dr. Siti Zalikhah Md. Noor
21 JUN 1999 Pengenalan Ringkas Yang Amat Arif Dato’ Haji Daud bin Muhammad S.P.S.K, D.P.S.K, P.S.K, A.S.K, P.P.N Yang Amat Arif Dato’ Haji Daud bin Muhammad S.P.S.K, D.P.S.K, P.S.K, A.S.K, P.P.N
Hak-hak Wanita Dalam Islam Khairani binti Husin, JAKIM
Dasar Pendakwaan Menurut Undang-undang Islam Dibentang Oleh Bahagian Undang-undang, JAKIM Dalam Muzakarah Gubalan Polisi Pendakwa Undang-undang Islam Bahagian Undang-undang, JAKIM Dalam Muzakarah Gubalan Polisi Pendakwa Undang-undang Islam
Prosedur Jenayah Mahkamah Syariah Dato’ Haji Daud Bin Muhammad
22 DISEMBER 1998 Pengenalan Ringkas Yang Amat Arif Datuk Haji Mohamad Nor Wahab P.G.D.K Yang Amat Arif Datuk Haji Mohamad Nor wahab P.G.D.K
Sistem Pentadbiran Undang-undang Islam Di Negeri Perak Dahulu dan Sekarang
Kesesuaian Hukum Islam Dalam Pentadbiran Di Malaysia

 

23 JUN 1998 Penyelesaian Masalah Murtad Dalam Ruang Lingkup Undang-Undang Malaysia Yang Ada Tan Sri Dato’ Ahmad bin Mohamed Ibrahim
Mekanisme Penyelarasan dan Penyeragaman Undang-Undang Islam Di Seluruh Malaysia

 

Ustaz Abdul Latif Ibrahim
24 DISEMBER 1997 Pengenalan Ringkas Y.A.A. Dato’ Syeikh Ghazali bin Haji Abdul Rahman Y.A.A. Dato’ Syeikh Ghazali bin Haji Abdul Rahman
Kedudukan Undang-Undang Islam di Malaysia Profesor Tan Seri Datuk Ahmad bin Mohamed Ibrahim
Kedudukan Mahkamah Syariah di Bawah Perlembagaan Y.A.A. Dato’ Syeikh Ghazali bin Haji Abdul Rahman
25 JUN 1997 Pengenalan Ringkas Profesor Tan Sri Datuk Ahmad bin Mohamed Ibrahim Profesor Tan Sri Datuk Ahmad bin Mohamed Ibrahim
Peranan dan Masa Hadapan Pegawai Syariah Seluruh Malaysia

 

Profesor Ahamd Ibrahim
26 JUN 1996 Kedudukan Islam Dalam Perlembagaan Malaysia

 

Profesor Ahmad Ibrahim
27 NOVEMBER 1995 Sistem Kehakiman Islam Di Malaysia Masa Kini

 

Ahmad Ibrahim
Undang-Undang Islam di Mahkamah Sivil

 

Ahmad Ibrahim

 

 

Advertisements
This entry was posted in Syariah Law/Cases. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s